دست از پا درازتر!
مدیر کل آژانس اتمی با چمدان خالی از ایران برمی‌گردد

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دومین بار از زمان روی کار آمدن رئیسی به تهران آمد تا رئیس‌جمهور را ببیند و البته فهرستی از خواسته‌های غیرفنی و سیاسی‌ای که از سوی آمریکا دیکته شده را پیگیری کند، اما به نظر می‌رسد به هیچ کدام از اهدافش نرسید.

آژانس ماهیت فنی خود را حفظ کند
علی باقری در گفت‌وگو با الجزیره:

مذاکره‌کننده ارشد ایرانی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره تصریح کرد: تا زمانی که طرف مقابل متعهد نشود، هیچ دلیلی برای عقب‌نشینی ما از سیاست هسته‌ای وجود ندارد.