«بلوا»ی بهروز در نمایش خانگی
نگاهی به مینی‌سریال جدید شعیبی که این روزها از نماوا پخش می‌شود

وقتی کرونا همه معادلات را بر هم می‌زندپرونده سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در فاصله چند روز با وقوع یک اتفاق مهم در سراسر دنیا بسته شد. درست در روزهایی که گمانه‌زنی‌ها درباره ترکیب چینش اکران نوروز در دست بررسی بود شیوع کرونا در سراسر دنیا و از جمله ایران همه معادلات را به هم ریخت و از آن زمان یعنی نزدیک به دو سال پیش بسیاری از فیلم‌های جشنواره و غیرجشنواره در انتظار نوبت اکران ماندند. شاهد مثال هم اینجاست که از گردونه جشنواره سی و هشتم تاکنون بیش از هشت فیلم آن دوره در کنار قریب به اتفاق فیلم‌های دوره سی و نهم خارج نشدند و رنگ پرده را به خود ندیده‌اند.

«بلوا»ی بهروز در نمایش خانگی
نگاهی به مینی‌سریال جدید شعیبی که این روزها از نماوا پخش می‌شود

وقتی کرونا همه معادلات را بر هم می‌زندپرونده سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در فاصله چند روز با وقوع یک اتفاق مهم در سراسر دنیا بسته شد. درست در روزهایی که گمانه‌زنی‌ها درباره ترکیب چینش اکران نوروز در دست بررسی بود شیوع کرونا در سراسر دنیا و از جمله ایران همه معادلات را به هم ریخت و از آن زمان یعنی نزدیک به دو سال پیش بسیاری از فیلم‌های جشنواره و غیرجشنواره در انتظار نوبت اکران ماندند. شاهد مثال هم اینجاست که از گردونه جشنواره سی و هشتم تاکنون بیش از هشت فیلم آن دوره در کنار قریب به اتفاق فیلم‌های دوره سی و نهم خارج نشدند و رنگ پرده را به خود ندیده‌اند.