سلیقه مخاطبان پایین آمده است

سلیقه مخاطبان پایین آمده است

مسعود کرامتی کارگردان و بازیگر می‌گوید: بخشی از ماجرای تولید فیلم‌های نه ‌چندان مناسب به دلیل سلیقه پایین مخاطبان است؛ چرا که متأسفانه اکثریت قریب به‌اتفاق تماشاگران فیلم‌های مبتذل را می‌پسندند. از سوی دیگر سلیقه را افرادی که کالای فرهنگی تولید می‌کنند به وجود می‌آورند. دولت هم به شکل‌های مختلف مانند تصویب سناریو، مجله و کتاب پیش از انتشار در ایجاد این شرایط مؤثر است. 

ارسال دیدگاه