راه‌اندازی خط تولید برند مشترک لوازم خانگی با پاکستان و قزاقستان

راه‌اندازی خط تولید برند مشترک لوازم خانگی با پاکستان و قزاقستان

معاون وزیر صمت اظهار کرد:‌ در حوزه لوازم خانگی به دنبال همکاری و برند مشترک با قزاقستان و پاکستان هستیم و می‌توانیم از این ظرفیت برای تهاتر استفاده کنیم.

 به گزارش ایلنا، پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به صادرات لوازم خانگی گفت: در حوزه لوازم خانگی به دنبال همکاری و برند مشترک با قزاقستان و پاکستان هستیم و می‌توانیم از این ظرفیت برای تهاتر استفاده کنیم. تراز تجاری پاکستان منفی است، صحبت کردیم که ذخایر معدنی خود را در اختیار ما بگذارند. وی اضافه کرد: در مورد پاکستان می‌توانیم از صادرات قطعاتی که به این کشور داریم استفاده کنیم. در مورد قزاقستان نیز باید از ظرفیت‌های اتحادیه اوراسیا استفاده کرد. اگر ما به قزاقستان صادراتی داشته باشیم  این صادرات می‌تواند به باقی کشورهای این اتحادیه نیز برود. او همچنین با اشاره به جنگ سوریه افزود:دمشق نیز قطعاً به اتحادیه عرب باز خواهد گشت. ما باید از این فرصت استفاده کنیم و با راه‌اندازی خطوط تولید، بتوانیم از ظرفیت‌های ایجاد شده پس از بازگشت سوریه به این اتحادیه بهره ببریم.

ارسال دیدگاه