طرح افزایش ظرفیت پزشکی ملغی شود

نامه چهار رکن سلامت کشور به رئیس جمهور

طرح افزایش ظرفیت پزشکی ملغی شود


به گزارش مهر، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی و حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از آیت‌الله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور خواستند طرح افزایش ظرفیت پزشکی از دستورکار شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج شود. در بخشی از این نامه آمده است: اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی تیشه به ریشه درخت تناور و تنومند و پرثمر سلامت کشور می‌زند. تدبیر حکم می‌کند در بحث‌های تخصصی رشته‌های علوم پزشکی، به نظرات کارشناسی نهادهای دلسوز و مسئولانی که در این ۴۰ سال با ادغام آموزش پزشکی در عرصه مراقبت‌ها و خدمات بهداشت و درمان، کشور را به این نقطه افتخارآمیز رسانده‌اند، عنایت شود.

ارسال دیدگاه