printlogo


واکسن در تضاد با طب ایرانی نیست

نفیسه حسینی‌ یکتا، سرپرست دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت در گفت‌وگو با برنا اظهار کرد: در طب ایرانی بارها یک ویروس مرده را وارد بدن کرده‌اند تا مقاومت بدن در برابر آن زیاد شود. بنابراین نمی‌توان نتیجه گرفت واکسن در تضاد با طب 
ایرانی است.