printlogo


پیش‌بینی عجیب شهید مدرس درباره عاقبت رضاشاه

چهارشنبه این هفته، 10 آذرماه، هشتاد و ششمین سالروز شهادت عالم مبارز  شهید آیت‌الله سیدحسن مدرس است. یکی از جالب‌ترین و قابل‌ تأمل‌ترین سخنان شهید مدرس، پیش‌بینی او درباره عاقبت پهلوی اول است؛ موضوعی که آن را از طریق یکی از مأموران وی به گوش رضاشاه رساند. دکتر سیدعبدالباقی مدرسی فرزند شهید مدرس نقل می‌کرد: «وقتی آقا در خواف تبعید بودند، با مشقت زیاد توانستم به دیدنشان بروم. در دومین روز اقامت در خواف به آقا عرض کردم: نمی شود کاری کنید که از این زندان بیغوله رهایی یابید. آقا فرمودند: چرا، خیلی هم آسان! همین یک ماه پیش رضاخان به وسیله مأموری پیغام داده بود که من دخالت در سیاست نکنم و به عتبات بروم و آن جا ساکن شوم. گفتم: به رضاخان بگو مدرس گفت: من وظیفه خود را دخالت در سیاست می دانم. این جا هم جای خوبی است و به من خوش می‌گذرد. تو را هم روزی انگلیسی‌ها کنار گذاشته و به گوشه ای پرتاب می‌کنند. اگر قدرت داشتی و توانستی، بیا همین جا (خواف)؛ هرچه باشد بهتر از تبعیدگاه ها و زندان‌های خارج از ایران است. ولی می‌دانم که من در وطنم به قتل می‌رسم و تو در غربت و سرزمین بیگانه خواهی مرد». رضاشاه بعد از شهریور 1320، با امید حمایت انگلیسی‌ها از ایران گریخت، اما آن‌ها او را ابتدا به جزیره موریس و سپس به ژوهانسبورگ تبعید کردند و چنان‌که شهید مدرس پیش‌بینی کرده‌بود، شاه پهلوی در سرزمین بیگانه مُرد.