printlogo


باقری: موفقیت در وین مستلزم لغو همه تحریم‌هاست

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت، لغو تحریم‌ها شرط موفقیت مذاکرات هسته‌ای پیش‌‌‌رو خواهد بود. به گزارش فارس، علی باقری کنی روز پنجشنبه در مصاحبه با روزنامه «ایندیپندنت» تأکید کرد: مذاکرات هسته‌ای در وین در صورتی نتیجه‌بخش خواهد بود که تمام تحریم‌های آمریکا لغو شوند. وی افزود: درخواست برای تضمین از طرف دیگر برای عدم خروج از توافق، عدم اعمال تحریم‌های جدید و عدم بازگرداندن یا اعمال دوباره تحریم‌های قبلی با این هدف دنبال می‌شود که این  احتمال خنثی شود که هرج‌ومرج سیاسی در ایالات متحده بر رفتارهای بین‌المللی این کشور تأثیر بگذارد.