printlogo


آمریکا و تروئیکا بیانیه‌های متقلبانه صادر می‌کنند

سخنگوی وزارت امورخارجه ایران نوشت: در آستانه گفت‌وگوهای وین، آمریکا و تروئیکای اروپایی بیانیه‌های متقلبانه صادر می‌کنند. به گزارش ایرنا، سعید خطیب‌زاده افزود: آمریکا و تروئیکای اروپایی بر تحریم‌ها می‌افزایند، روایت‌های تحریف‌ شده سرهم می‌کنند. در مقایسه رویکرد غرب و ایران، کافی است اولویت‌های دو طرف را مقایسه کنید.