printlogo


جمع‌آوری 300 میلیارد تومان برای کمک به نیازمندان

مدیر عامل بنیاد کرامت رضوی از جمع‌آوری ۳۰۰ میلیارد تومان کمک خیران سراسر کشور توسط خادمیاران و هزینه‌کرد آن در راه کمک به نیازمندان خبر داد.محمدحسین استادآقا گفت: در سال جاری با تلاش ۱۱۵ هزار خادمیار و به همت خیران و نیک‌اندیشان در سراسر کشور، با وجود شرایط سخت اقتصادی و محدودیت‌های مالی، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان کمک مالی برای نیازمندان جمع‌آوری شده است.
مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی، باور مردم به حضرت رضا(ع) و اعتماد آن‌ها به خادمان حضرت در آستان قدس رضوی را دو عامل اطمینان‌بخش برای مشارکت در کارهای خیر برشمرد و افزود: مردم ما کمک‌های خود را بر اساس محبت به حضرت رضا(ع) و به هر میزانی که در توان دارند، تقدیم می‌کنند و ما نیز تلاش می‌کنیم واسطه خیر باشیم و کمک‌های آن‌ها را به دست نیازمندان واقعی برسانیم.وی تصریح کرد: ما خادمان حضرت رضا(ع) در آستان قدس رضوی نیز باید رفع مشکلات معیشتی، درمانی و تحصیلی را در اولویت‌ فعالیت‌های خود قرار دهیم و در کنار آن، برای ارتقای سطح معرفتی جامعه تلاش کنیم.