printlogo


روحانی: وظیفه‌ای برای ساخت مسکن نداریم

رئیس‌جمهور با بیان اینکه ناچار بودیم تعهد دولت قبل درباره مسکن مهر را ادامه دهیم و دوسوم کار آن‌ها به دوش دولت ما افتاد، گفت: دولت موظف نیست خانه بسازد بلکه باید فقط تسهیلات ساخت و ساز بدهیم. به گزارش فارس، حسن روحانی دیروز اضافه کرد: مسئله دیگر زمین مناسب است؛ دولت باید بتواند زمین مناسب در جای مناسب و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهد. باید زمین رایگان یا با قیمت کم در اختیار مردمی که در عسرت هستند، قرار بگیرد.