printlogo


عبرت از تاریخ

شکست ناپلئونی هیتلر!      
ناپلئون بناپارت را یکی از نوابغ نظامی تاریخ می‌دانند؛ او توانایی زیادی در طراحی عملیات‌های جنگی داشت؛ آن‌گونه که در کمتر عملیاتی شکست می‌خورد و تمام ارتش‌های اروپایی، برابر توانمندی‌های نظامی او و ارتش فرانسه کم می‌آوردند و شکست می‌خوردند. ناپلئون به همین دلیل، خیلی به خودش مغرور شد؛ آن‌قدر که فکر می‌کرد هیچ کس حریف او نمی‌شود. اما وقتی در سال 1812م به روسیه لشکر کشید، تمام آرزوهایش بر باد رفت و دست از پا درازتر به کشورش بازگشت. او حدود 30 هزار سرباز را با خودش به روسیه برد و 2هزار سرباز را بازگرداند؛ شکست ناپلئون نه در برابر ارتش روسیه، بلکه مقابل برف و سرمای عجیب این کشور اتفاق افتاد. مورخان می‌گویند بحران نظامی و مالی ناشی از شکست ناپلئون در روسیه، تا نیم قرن بعد جبران نشد و دردسرهای زیادی برای فرانسه ایجاد کرد. جالب اینکه هیتلر هم از ماجرای ناپلئون درس نگرفت و مرتکب همان اشتباه تاریخی شد!