printlogo


«عصای موسی» علیه جادوی صهیونیست‌ها

هادی عیسی دلول درباره  پیامی که در نام‌گذاری گروه «عصای موسی» نهفته است ، می‌گوید: این گروه یک معجزه بوده و اعجاز آن از این جهت است که محور مقاومت توانسته از هیچ، کار بزرگ بسازد. ما با وجود تحریم، محاصره و فشار، توانسته ایم همه این محدودیت‌ها را در هم شکسته و فناوری لازم را در عرصه جنگ سایبری فراهم کنیم تا نشان دهیم به فضل الهی، چه کسی قدرتمند است و می‌تواند با هرگونه حمله سایبری، نظامی، سیاسی و... مقابله کند. اقداماتی که در محور مقاومت در این زمینه اتخاذ شده، بسیار دقیق و قوی است و ان‌شاءالله پاسخ‌های آینده کوبنده تر خواهد بود؛ همان‌طور که عصای حضرت موسی(ع) معجزه بود و تمام سحر ساحران را باطل می‌کرد و عملاً نه به شکل خیالی، همه چیز را تغییر می‌داد، حمله سایبری «عصای موسی» نیز سحر موجود در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی را که به گمان خود فناوری‌های جادویی دارد و مدعی قدرت در زمینه جنگ سایبری است، باطل کرده و افعی خیالی صهیونیسم را بلعید. محور مقاومت به کسی تعدی نخواهد کرد، اما اگر کسی به آن تعدی کند پاسخ سختی دریافت می‌کند، عصای موسی یک نام‌گذاری نمادین است، اما یک واقعیت را نشان می‌دهد و آن اینکه هر قدر رژیم اشغالگر در این زمینه پیشرفت کرده باشد، عصای موسایی وجود دارد که همه آن را می‌بلعد و از بین می‌برد.