printlogo


وزیر آموزش و پرورش:
جایگزین کنکور از آنچه هست بدتر نشود!
یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش به فارس گفت: هر سال در کنکور تکانه‌های عاطفی را به بچه‌ها وارد می‌کنیم و هیچ‌کس در خانواده‌ای نیست که از کنکور آسیب ندیده باشد.

وی ادامه داد: معتقدم با متخصصان فن در دانشگاه‌های علوم پزشکی مشورت کنیم، اگر آن‌ها تأیید می‌کنند کنکور خوب است، ادامه دهیم اما اگر تأیید می‌کنند به انسان ضرر می‌رساند، بیاییم برای کنکور چاره بیندیشیم که زودتر آن را حذف کنیم. وزیر آموزش و پرورش گفت: در نظام پرداخت، جایگزین جدیدی آوردیم اما از آنچه پیش از آن بود بدتر و نابرابری‌اش بیشتر شد. وی در پایان افزود: برای جایگزین کنکور نباید دوباره چیزی آورده شود که برای بعضی بنگاه‌ها که مترصد همین ماجرا هستند، بازار مکاره‌ای ایجاد شود.