دفتر مرکزی: مشهد مقدس بلوار سجاد تقاطع جانباز موسسه فرهنگی قدس. تلفن: ۰۵۱۳۷۶۸۵۰۱۱

دفتر تهران: بلوار کشاورز، بین کارگر و جمالزاده، ساختمان شماره ۳۳۶. تلفن: ۰۲۱۶۶۹۰۱۷۸۱

آدرس ایمیل پایگاه: info@qudsonline.ir

همچنین می‌توانید از فرم زیر برای ارسال نظرات و پیشنهادات استفاده کنید.