ابراهیم سحرخیز

کارشناس آموزش و پرورش

ابراهیم سحرخیز

متأسفانه با مطرح شدن سند 2030، دولت یازدهم و دوازدهم سند تحول بنیادین را کنار گذاشت و به اجرای این سند که در تعارض کامل با سند تحول بود پرداخت. نتیجه این رویکرد، طبقاتی شدن آموزش و پرورش و تبدیل آن به کالایی تجملاتی بود، به‌طوری که صندلی‌های دانشگاه‌های دولتی را که تنها 15 درصد دانشگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهند دانش‌آموزان پولدار تصاحب کرده و مدارس عادی کشور تنها 3 درصد رتبه‌های برتر کنکور را بدست آوردند. بنابراین به نظر می‌رسد تنها راه نجات آموزش و پرورش و برقراری عدالت آموزشی اجرای سندتحول بنیادین است که امید می‌رود با انتخاب وزیری متعهد در این دولت شاهد اجرای آن باشیم. 

ارسال دیدگاه