عاقبت حرص و طمع آقای ماژلان!

خواندنی های تاریخ

عاقبت حرص و طمع آقای ماژلان!

بعد از آ‌نکه اروپایی‌ها با سفر کریستف کلمب فهمیدند که آن سوی اقیانوس اطلس یک قاره دیگری هم هست، به طمع افتادند که بروند و مسیرهای جدید تجارت، با چاشنی غارت پیدا کنند! یکی از این افراد آقای فرناندو ماژلان بود که توانست در جنوب آمریکای جنوبی، یک تنگه پیدا کند و به عنوان نخستین اروپایی خودش را به اقیانوس پهناور آرام برساند. اما همین که پای این پرتغالی به جزیره سبو ازمجمع‌الجزایر فیلیپین رسید، مردم جزیره با همان سلاح‌های سنتی که داشتند افتادند به جان ماژلان و نیروهایش.  ماژلان در یکی از این درگیری‌ها، هدف تیر زهرآگین یکی از مردم بومی قرار گرفت و مُرد! این هم شد عاقبت کاشف شهیر اروپایی که این قدر پُزش را می‌دهند.

برچسب ها :

تاریخ

ارسال دیدگاه