ادغام بانک‌ها وزیر اقتصاد را به مجلس کشاند

 ادغام بانک‌ها وزیر اقتصاد را به مجلس کشاند

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، وزیر اقتصاد را به دلیل حاشیه‌ها و گزارش‌های بانک‌های ادغامی در بانک سپه به مجلس فراخواند. رسیدگی به اعتراض سهامداران درباره نحوه کارشناسی سهام و تسویه با سهامداران خرد این بانک‌ها و بی‌توجهی به معیشت کارکنان بانک‌های ادغامی از جمله محورهای جلسه مجلس با دژپسند است.