مشخص شدن مسئول تنظیم بازار محصولات کشاورزی

مشخص شدن مسئول تنظیم بازار محصولات کشاورزی

مسئولیت تنظیم بازار داخلی همه محصولات کشاورزی و کالا‌های اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالا‌ها که پیشتر به وزارت صمت داده شده بود، بر اساس مصوبه جلسه کارگروه تنظیم بازار از تاریخ 22/4/1400 به وزارت جهاد کشاورزی بازمی‌گردد. این بازگشت می‌تواند زمینه آرامش و مدیریت بهتر بازار را فراهم کند. در متن مصوبات آمده است: «مطـابـق بـنـد یک مصـوبات سی و پنجمین جلسـه شـورای عـالی هماهنگی اقتصـادی مـورخ 22/4/1398 که به تأیید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در خصوص تمرکز مسئولیت بازرگانی و انتزاع آن از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت تا 22/4/1400 موکول شـده بود و زمان انقضای آن فرا رسیده است، در جلسه مطرح و مقرر گردید وزارت جهاد کشاورزی تمهیدات لازم بـه منظـور تمرکز همه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای تنظیم بازار داخلی را انجام و نتیجه را به کارگروه تنظیم بازار گزارش کند».