خواب کودکان شهدا را نقاشی می‌کنم

خواب کودکان شهدا را نقاشی می‌کنم

علی‌اکبر صادقی در آیین بزرگداشت و زادروز ۸۴ سالگی خود که در خانه هنرمندان ایران برگزار شد، از علاقه‌هایش به خاک ایران و کشورش صحبت کرد. او در میان تشویق حاضران گفت: بسیار دوستتان دارم. عاشق شما، سرزمینم و مردمش هستم. همیشه به خلیج فارس سوگند می‌خورم. بعضی از دوستانم درباره من غلو کردند. من کسی نیستم. من یک انسانم. من یک نقاش هستم. من همه را با هر عقیده و مذهب دوست دارم. من دیگر گل‌های زیبا را نقاشی نمی‌کنم؛ من مناظر فرح‌بخش را نقاشی نمی‌کنم؛ من خواب کودکانی را نقاشی می‌کنم که پدرانشان در راه آزادی ایران شهید شده‌اند.

ارسال دیدگاه