گلایه‌ رئیسی از فشارها و تهدیدهای برخی نمایندگان

گلایه‌ رئیسی از فشارها و تهدیدهای برخی نمایندگان

روزنامه جوان نوشت: برخی با لابی، برخی با ژست پیشنهاد، برخی با ابزار رسانه و برخی با سوءاستفاده از حق قانونی خود در رأی اعتماد به وزیران در مسیر اعمال فشار بر ابراهیم رئیسی برای به کارگیری فرد دلخواه خود هستند. یکی از راه‌های اعمال فشار، ساختن فهرست‌‌های دروغین از کابینه و انتشار گسترده آن و انداختن نام خود بر سر زبان‌هاست. گلایه‌هایی غیررسمی از رئیس‌جمهور منتخب در جلسات غیررسمی و خصوصی شنیده می‌شود که نگران گرفتن رأی اعتماد از مجلس برای وزیرانش است. از آن ‌سو شنیده‌هایی هم وجود دارد که حکایت از باج‌خواهی معدودی از نمایندگان مجلس دارد: «یا حرف من در چینش کابینه باید اعمال شود یا در هنگامه رأی اعتماد به کابینه می‌دانم چه کنم!».