بیایید افغانستان را بسازیم

بیایید افغانستان را بسازیم

رئیس جمهور پیشین افغانستان از همه افغان‌ها با هر قومیتی خواست برای ساختن این کشور بکوشند چرا که همه از یک ملت و با یکدیگر برادرند. حامد کرزی گفت: زمانی که من رئیس جمهور بودم طالبان را برادرانمان خطاب می‌کردم. دقیقاً به این دلیل آن‌ها را برادر خطاب می‌کردم که این کشور شما (نیز) هست. بیایید آن را با هم بسازیم. بیایید با هم متحد شویم.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه