سمیه گلپور

رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران

سمیه گلپور

 رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: حدود 1/3 میلیون نفر از زنان شاغل که به صورت رسمی و تمام وقت استخدام هستند امنیت شغلی بالاتری در مقایسه با سایر زنان شاغل دارند. علاوه بر این، 3 میلیون نفر دیگر که به صورت پاره وقت یا پیمانی اشتغال دارند، چنانچه تمایل به فرزندآوری داشته باشند می‌توانند از حداقل 6 تا حداکثر 9 ماه از مرخصی زایمان استفاده کنند. البته با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت حمایت‌های بیشتری از زنان شاغل شده است که به نظر می‌رسد بخش عمده آن شامل همین جمعیت 1/3 میلیون نفر زن شاغل که استخدام رسمی و تمام وقت هستند می‌شود. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه