تبعیض در میان دانشگاه‌ها

تبعیض در میان دانشگاه‌ها

علی فرهادی، مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به فارس گفت: برخی دانشگاه‌ها که بیشتر دانش‌آموخته‌های آن‌ها به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند، افزایش حقوق استادان دیده شده؛ اما درباره دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی اما و اگر می‌کنیم؛ این موضوع بسیار جای تأسف دارد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه