دسترسی ۲۰ میلیون خانوار به اینترنت ثابت تا سال ۱۴۰۴

معاون وزیر ارتباطات مطرح کرد

دسترسی ۲۰ میلیون خانوار به اینترنت ثابت تا سال ۱۴۰۴


معاون وزیر ارتباطات گفت: براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا سال ۱۴۰۴ باید ۸۰ درصد خانوارها و
 ۱۰۰ درصد کسب و کارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه به پهن باند ثابت دسترسی داشته باشند.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صادق عباسی شاهکوه با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: بر این مبنا، دسترسی ۲۰ میلیون خانوار و ۵ میلیون کسب و کار تا سال ۱۴۰۴ به اینترنت پهن باند ثابت باید بر بستر فیبرنوری شکل بگیرد، البته بخشی از دسترسی نیز از طریق شبکه بی‌سیم قابل پوشش است.
وی همچنین تصریح کرد: اولویت اصلی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه ارتباطات ثابت بر بستر فیبرنوری و ارتقای کیفیت شبکه سیار کشور است.

ارسال دیدگاه