موافقت با تأمین منابع مالی افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی

موافقت با تأمین منابع مالی افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی

به گزارش ایرنا، سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دستور کار اول جلسه آینده این شورا موضوع افزایش پذیرش دانشجویان پزشکی است و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هم آن را مورد تأیید قرار داده‌اند. دستگاه‌های مرتبط موافقت خود را با تأمین منابع مالی افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی اعلام کردند و مطالعات دقیقی در زمینه این مصوبه انجام شده است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه