راه‌اندازی بانک در مناطق آزاد با ارز ایرانی‌های خارج از کشور

راه‌اندازی بانک در مناطق آزاد با ارز ایرانی‌های خارج از کشور

سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد درباره مقررات جدید راه‌اندازی بانک «آف‌شور» در مناطق آزاد به ایلنا گفت: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند با حداقل سرمایه بانک آف‌شور را تشکیل دهند و این مجموعه می‌تواند از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی مدیریت شود و مستقل از بانک مرکزی است. ارزهای ایرانیان خارج از کشور یا منابع سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند وارد بانک‌های آف‌شور شود و هر سرمایه‌گذاری در صورت علاقه‌مندی می‌تواند در ایران و مناطق آزاد بانک آف‌شور راه‌اندازی کند. کشورهای خارجی هم می‌توانند در مناطق آزاد بانک آف‌شور راه‌اندازی کنند اما در حال حاضر مسیر راه‌اندازی بانک‌های آف‌شور را بر مبنای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تعریف کرده‌ایم. وی با بیان اینکه خوشبختانه هم از جانب اشخاص حقیقی و حقوقی و هم از طرف بانک‌های خارجی تقاضاهای بسیار زیادی برای راه‌اندازی بانک آف‌شور در مناطق آزاد به دستمان رسیده است گفت:‌ در حال حاضر در مرحله اهلیت‌‌سنجی تقاضای اشخاص حقوقی و حقیقی هستیم.

ارسال دیدگاه