«اُ میکرون» کرونای نفتی!
آیا آمریکا از سویه های مختلف کووید 19 برای کنترل بازار انرژی جهان استفاده می‌کند؟

علوی افزایش شدید شمار مبتلایان به کووید 19 در ایالات متحده موجب نگرانی بسیاری از مقامات و شهروندان شده است.

«اُ میکرون» کرونای نفتی!
آیا آمریکا از سویه های مختلف کووید 19 برای کنترل بازار انرژی جهان استفاده می‌کند؟

علوی افزایش شدید شمار مبتلایان به کووید 19 در ایالات متحده موجب نگرانی بسیاری از مقامات و شهروندان شده است.