امید دموکرات‌ها روی هوا!
برخی رسانه‌ها از مرگ محمد بن نایف ولیعهد سابق سعودی خبر می‌دهند

تلاش‌های همه‌جانبه بن سلمان جوان برای حفظ قدرت خود با شدت تمام ادامه دارد. در همین راستا بود که ولیعهد کنونی سعودی پس از رسیدن به قدرت، اصلی‌ترین رقیب داخلی خود، محمد بن نایف را بازداشت و بر اساس برخی گزارش‌ها تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار داد.