سکاندار وزارت 17 میلیونی
با 195 رأی موافق نمایندگان، «یوسف نوری» وزیر آموزش و پرورش شد

سرانجام تکلیف سکاندار وزارت آموزش و پرورش مشخص شد. وزارتی که با 6/15 میلیون دانش آموز، حدود یک میلیون معلم و چند صد هزار مسئول، پر جمعیت‌ترین وزارت کشورمان محسوب می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از دفاعیات سومین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از برنامه‌هایش و شنیدن نطق موافقان و مخالفان، به «یوسف نوری»به عنوان وزیر آموزش و پرورش رأی اعتماد دادند.