کیومرث سرمدی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

ناکارآمدی وزارت ورزش و جوانان در بهبود وضعیت حوزه امور اجتماعی به‌ویژه جوانان عمده‌ترین دلیل ارائه طرح تشکیل وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان است.