شمارش معکوس برای تجارت شفاف
وزارت صمت وعده داده است تا انتهای سال سامانه جامع صادرات و واردات کشور را تکمیل کند

سامانه جامع تجارت یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پروژه‌های دولت الکترونیک است که می‌تواند به‌عنوان داشبورد مرکزی، کل اطلاعات تجارت در حوزه صادرات، واردات و توزیع کالا را به ‌صورت برخط و لحظه‌ای به برنامه‌ریزان نشان دهد اما هشت سال است با ادامه ترک فعل‌ها و شانه خالی کردن دستگاه‌های مختلف از زیر بار مسئولیت زمینگیر شده است.

شمارش معکوس برای تجارت شفاف
وزارت صمت وعده داده است تا انتهای سال سامانه جامع صادرات و واردات کشور را تکمیل کند

سامانه جامع تجارت یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پروژه‌های دولت الکترونیک است که می‌تواند به‌عنوان داشبورد مرکزی، کل اطلاعات تجارت در حوزه صادرات، واردات و توزیع کالا را به ‌صورت برخط و لحظه‌ای به برنامه‌ریزان نشان دهد اما هشت سال است با ادامه ترک فعل‌ها و شانه خالی کردن دستگاه‌های مختلف از زیر بار مسئولیت زمینگیر شده است.