کوک‌های عاشقی در کوی دوست...
گفت‌وگو با هنرمندی که افتخار سوزن‌دوزی پوش سنگ مضجع مطهر حضرت رضا(ع) را پیدا کرده است

خانم فرطانی قدری از خودتان بگویید و اینکه از چه زمانی هنر سوزن‌دوزی را به صورت حرفه‌ای دنبال کردید؟من کارشناس دوخت‌های سنتی ایران هستم و یادگیری این حرفه را از 18 سالگی نزد خانم شهین پزشکی آغاز کردم و از الفبای دوخت تا تمام دوخت‌های سنتی را در آموزشگاه پاژ در مشهد آموزش دیدم و نزدیک 10 سال است به شکل حرفه‌ای کار می‌کنم. رشته اصلی‌ام در حوزه دوخت‌های سنتی، رودوزی‌های الحاقی یا دوخت‌های مرصع‌دوزی است که تلفیقی از تمام دوخت‌هاست.

عروسک‌سازی ایرانی می‌تواند به صنعت تبدیل شود
لیلا کفاش‌زاده، کارشناس میراث فرهنگی از هنری فراموش شده می‌گوید

با وجود اینکه کشور‌های پیشرفته دنیا روی صنعت عروسک‌سازی به عنوان یک فرصت بزرگ اقتصادی- فرهنگی حساب کردند، این هنر در کشورمان جدی گرفته نمی‌شود. با اینکه در نواحی مختلف ایران عروسک‌هایی مطابق بوم همان منطقه ساخته می‌شود اما تاکنون توجه جدی به این هنر نشده و عروسک ایرانی هنوز به خانه‌های مردم راه پیدا نکرده و دست بچه‌های ایرانی دیده نمی‌شود.

«خط» هنر هویت‌بخش فرهنگ ایرانی
«اسرافیل شیرچی» از اهمیت ثبت خوشنویسی کشورمان در فهرست میراث ناملموس یونسکو می‌گوید

میراث‌دار گذشتگان خود باشیماین هنرمند در واکنش به ثبت خوشنویسی در یونسکو این خبر را اتفاقی مبارک و مسرت‌بخش می‌داند اما بر جدیت اهل فرهنگ و هنر در حفاظت از آن نیز تأکید می‌کند و می‌گوید: واقعیت این است که این خبر باید اهل هنر و مدیران فرهنگی را بر آن بدارد که جدیت خود را در عرضه هنر به ویژه خط بیشتر کنند و این طور نباشد که به ثبت نام و نشانمان در جایی کفایت کنیم و فقط به آن دلخوش باشیم.