سرگردانی مستأجران در هفت‌خان ودیعه
گزارشی از کارشکنی بانک‌ها برای پرداخت وام مسکن اجاره‌ای

سخت‌گیری بانک‌ها در تمامی بانک‌ها کارمندان رسمی در اولویت وام‌دهی قرار دارند و در هرصورت وجود دو ضامن رسمی که درون‌شهر محل خدمت ساکن هستند و بازنشسته نشده‌اند و دسته‌چک صیادی هم داشته باشند، الزامی است.