غفلت از تجارت با همسایه شرقی
در میز‌گرد اندیشکده مسئله روزنامه قدس با فعالان اقتصادی ایرانی و افغانستانی مطرح شد

با توجه به آمارهای ارائه شده توسط روابط عمومی سازمان صمت، خراسان رضوی چهارمین استان صنعتی کشور است و ۵هزارو۵۰۰ واحد صنعتی در تمام گروه‌های صنعتی از صنایع غذایی و معدنی گرفته تا خودرو و صنایع شیمیایی فعال‌اند. در استان بیش از ۴۳ شهرک صنعتی و ۲۲۰ هزار واحد صنفی وجود دارد.

غفلت از تجارت با همسایه شرقی
در میز‌گرد اندیشکده مسئله روزنامه قدس با فعالان اقتصادی ایرانی و افغانستانی مطرح شد

با توجه به آمارهای ارائه شده توسط روابط عمومی سازمان صمت، خراسان رضوی چهارمین استان صنعتی کشور است و ۵هزارو۵۰۰ واحد صنعتی در تمام گروه‌های صنعتی از صنایع غذایی و معدنی گرفته تا خودرو و صنایع شیمیایی فعال‌اند. در استان بیش از ۴۳ شهرک صنعتی و ۲۲۰ هزار واحد صنفی وجود دارد.

آتش‌بیاران ماجرای «شغالک»

عصر چهارشنبه درگیری پراکنده‌ و آتش‌باری مختصر در مرز ایران و افغانستان روی داد که رسانه‌های زرد، با راهبری شبکه‌های معاند با تلاش بسیار کوشیدند این درگیری را جنگ رسمی بین ایران و افغانستان جا بزنند تا از این آب گل‌آلود ماهی خود را صید کنند. اما ماجرا چه بود:در افغانستان به دلیل کوهستانی بودن و قرار گرفتن در فلاتی که بارش‌های زیاد دارد، رودخانه‌های پرآب زیادی هم جریان دارد که از دیرباز، آب دیگر بلاد را هم تأمین می‌کردند که تتمه‌ این آب‌ها عمدتاً از طریق مرزهای جنوبی آن کشور، دره‌ پنجاب و دشت‌های پاکستان را سیراب کرده و در انتها به اقیانوس هند می‌ریزد و کمتر از ۲۰درصد آن از غرب و جنوب غرب افغانستان وارد ایران شده، بخش‌هایی از زمین‌های شرقی کشورمان را سیراب می‌کند.