نمایش «خیابانی» بی آسفالت
نقدی بر آنچه به عنوان مستند «ملبورن» ساخته شد

جواد رستم‌زاده مستند حماسه ملبورن در واقع حماسه جدیدی است از گزارشگر و مجری‌ای که در این سال‌ها کوشیده به زور و به هجو چهره‌ای محبوب و دانا از خود نزد مخاطبان ترسیم کند.