با هواداران به کورس قهرمانی برمی‌گردیم
مهدی عبدی، مهاجم پرسپولیس در گفت‌و‌گو با قدس:

پرسپولیس در وضعیتی است که دیگر نباید امتیاز از دست بدهد و فرصت سوزی دربازی‌های آتی بی شک برای این تیم گران تمام خواهد شد.

با هواداران به کورس قهرمانی برمی‌گردیم
مهدی عبدی، مهاجم پرسپولیس در گفت‌و‌گو با قدس:

پرسپولیس در وضعیتی است که دیگر نباید امتیاز از دست بدهد و فرصت سوزی دربازی‌های آتی بی شک برای این تیم گران تمام خواهد شد.

برای قهرمانی باید عیار خودمان را نشان دهیم
سیاوش یزدانی در گفت‌و‌گو با قدس:

با اینکه فرهاد مجیدی و برخی دستیارانش براین باور بودند که باید داور در دقایق پایانی به سود استقلال پنالتی اعلام می‌کرد اما سیاوش یزدانی معتقد است که در هرحال نتیجه‌ای که در شهرآورد 97 بدست آمد برای دو تیم کاملاً عادلانه بوده است. یزدانی درعین حال حرف مربیان تیمش را هم تأیید کرده که پنالتی به سود تیمش اعلام نشده است.

برای قهرمانی باید عیار خودمان را نشان دهیم
سیاوش یزدانی در گفت‌و‌گو با قدس:

با اینکه فرهاد مجیدی و برخی دستیارانش براین باور بودند که باید داور در دقایق پایانی به سود استقلال پنالتی اعلام می‌کرد اما سیاوش یزدانی معتقد است که در هرحال نتیجه‌ای که در شهرآورد 97 بدست آمد برای دو تیم کاملاً عادلانه بوده است. یزدانی درعین حال حرف مربیان تیمش را هم تأیید کرده که پنالتی به سود تیمش اعلام نشده است.