پرسپولیس ازجدایی ستاره‌هایش لطمه نمی‌بیند
علی کریمی در گفت‌و‌گو با قدس:

علی کریمی به قهرمانی 6 باره سرخ‌ها درلیگ بیست و یکم عمیقاً امیدوار است. او براین باور است که پرسپولیس با ظرفیت‌های مطلوبی که دارد می‌تواند دوباره به سمت قهرمانی پیش برود. کریمی جدایی برخی بازیکنان را در سال‌های اخیر در کسب نتیجه این تیم بی اثر می‌داند وبر این باور است که در فصل جاری نیز جدایی بازیکنان اثری در سرنوشت پرسپولیس نخواهد گذاشت.

پرسپولیس ازجدایی ستاره‌هایش لطمه نمی‌بیند
علی کریمی در گفت‌و‌گو با قدس:

علی کریمی به قهرمانی 6 باره سرخ‌ها درلیگ بیست و یکم عمیقاً امیدوار است. او براین باور است که پرسپولیس با ظرفیت‌های مطلوبی که دارد می‌تواند دوباره به سمت قهرمانی پیش برود. کریمی جدایی برخی بازیکنان را در سال‌های اخیر در کسب نتیجه این تیم بی اثر می‌داند وبر این باور است که در فصل جاری نیز جدایی بازیکنان اثری در سرنوشت پرسپولیس نخواهد گذاشت.