شمارش معکوس برای تجارت شفاف
وزارت صمت وعده داده است تا انتهای سال سامانه جامع صادرات و واردات کشور را تکمیل کند

سامانه جامع تجارت یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پروژه‌های دولت الکترونیک است که می‌تواند به‌عنوان داشبورد مرکزی، کل اطلاعات تجارت در حوزه صادرات، واردات و توزیع کالا را به ‌صورت برخط و لحظه‌ای به برنامه‌ریزان نشان دهد اما هشت سال است با ادامه ترک فعل‌ها و شانه خالی کردن دستگاه‌های مختلف از زیر بار مسئولیت زمینگیر شده است.

شمارش معکوس برای تجارت شفاف
وزارت صمت وعده داده است تا انتهای سال سامانه جامع صادرات و واردات کشور را تکمیل کند

سامانه جامع تجارت یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پروژه‌های دولت الکترونیک است که می‌تواند به‌عنوان داشبورد مرکزی، کل اطلاعات تجارت در حوزه صادرات، واردات و توزیع کالا را به ‌صورت برخط و لحظه‌ای به برنامه‌ریزان نشان دهد اما هشت سال است با ادامه ترک فعل‌ها و شانه خالی کردن دستگاه‌های مختلف از زیر بار مسئولیت زمینگیر شده است.

‌خیز ایران برای دو برابری تجارت در 1404
گزارشی درباره عبور تراز تجاری کشورمان از 63 میلیارد دلار‌ در یک سال گذشته

تجارت خارجی ایران با رها شدن از بند بخشی از محدودیت‌های تجاری ایجاد شده برای صادرکنندگان و کرونا توانست با جهش بلندی از مرز ۶۳ میلیارد دلار گذر کرده و با ثبت رشد 42 درصدی صادرات و 38 درصدی واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته کارنامه قابل قبولی در مبادلات تجاری برای خود دست‌وپا کند.