مجاهدت‌های وکیل اول تهران در خراسان
درباره دوران تبعید 9 ساله شهید مدرس که به شهادت مظلومانه‌اش انجامید

هنگامی که در شب 17 مهر سال 1307 خورشیدی، مأموران رضاشاه با فرماندهی سرتیپ درگاهی، حرمت منزل وکیل و مجتهد اول پایتخت را شکستند و به خانه آیت‌الله سیدحسن مدرس ریختند تا او را برای تبعید به خراسان بفرستند، در ابتدا قرار بود شهید مدرس را برای بقیه عمر، به گناباد تبعید کنند، اما در طول مسیر و در حالی که کامیون ارتشی، مسیر جاده‌های ناهموار میان پایتخت تا مرکز خراسان را می‌پیمود، نظر زندانبان‌ها تغییر کرد: «فرمانده محترم لشکر شرق؛ حسب‌الامر جهان‌مطاع مبارک ملوکانه ابلاغ می‌شود؛ سیدحسن مدرس به سمت شرق تبعید و بدواً، مقرر گردد به گن‌آباد (گناباد) اعزام شود.

مجاهدت‌های وکیل اول تهران در خراسان
درباره دوران تبعید 9 ساله شهید مدرس که به شهادت مظلومانه‌اش انجامید

هنگامی که در شب 17 مهر سال 1307 خورشیدی، مأموران رضاشاه با فرماندهی سرتیپ درگاهی، حرمت منزل وکیل و مجتهد اول پایتخت را شکستند و به خانه آیت‌الله سیدحسن مدرس ریختند تا او را برای تبعید به خراسان بفرستند، در ابتدا قرار بود شهید مدرس را برای بقیه عمر، به گناباد تبعید کنند، اما در طول مسیر و در حالی که کامیون ارتشی، مسیر جاده‌های ناهموار میان پایتخت تا مرکز خراسان را می‌پیمود، نظر زندانبان‌ها تغییر کرد: «فرمانده محترم لشکر شرق؛ حسب‌الامر جهان‌مطاع مبارک ملوکانه ابلاغ می‌شود؛ سیدحسن مدرس به سمت شرق تبعید و بدواً، مقرر گردد به گن‌آباد (گناباد) اعزام شود.