هدیه والدین سهل‌انگار به سارقان زرنگ
دادن کارت بانکی به کودکان دردسرساز شد

بی‌احتیاطی چند خانواده و سپردن کارت بانکی به کودکان و نوجوانان برای خرید، موجب بروز سرقت‌های سریالی در برخی مناطق شهر و خالی کردن حساب بانکی حدود 15 نفر شد.