از مهاجرت پزشکان تا دردسر‌ نسخه‌ الکترونیکی
گلایه‌های رئیس سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران

کیت تشخیصی اُمیکرون وجود نداردوی افزود: هنوز هیچ کیت تشخیصی خاص امیکرون در کشور و دنیا وجود ندارد.وی با اشاره به اینکه هنوز بیش از 9 میلیون نفر از واجدان شرایط واکسینه نشده‌اند، عنوان کرد: خبر خوب اینکه پس از رصد علائم در محیط آزمایشگاهی محققان می‌توانند در 100روز آینده واکسن مؤثر بر سویه جدید امیکرون را تأمین کنند و از این جهت نگرانی وجود ندارد. وی با اشاره به واکسن‌هراسی و واکسن‌گریزی که در جامعه وجود دارد، گفت: بسیاری از افراد واکسن‌گریز کسانی بودند که سؤال داشتند و ما نتوانستیم آن‌ها را در بحث داشتن مسئولیت اجتماعی در قبال مردم اقناع کنیم؛ این در حالی است که برخی از همین افراد به طب سنتی استناد می‌کنند در حالی که همین متخصصان طب سنتی هم به ضرورت واکسن کرونا تأکید دارند.وی با اشاره به اینکه واکسیناسیون تنها راه نجات ما از این مصیبت است، ادامه داد: واکسیناسیون دز سوم و حتی چهارم خواهد آمد و افراد واجد شرایط باید این واکسن را تا زمانی که این بیماری از بین برود، ادامه دهند.

از مهاجرت پزشکان تا دردسر‌ نسخه‌ الکترونیکی
گلایه‌های رئیس سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران

کیت تشخیصی اُمیکرون وجود نداردوی افزود: هنوز هیچ کیت تشخیصی خاص امیکرون در کشور و دنیا وجود ندارد.وی با اشاره به اینکه هنوز بیش از ۹ میلیون نفر از واجدان شرایط واکسینه نشده‌اند، عنوان کرد: خبر خوب اینکه پس از رصد علائم در محیط آزمایشگاهی محققان می‌توانند در ۱۰۰روز آینده واکسن مؤثر بر سویه جدید امیکرون را تأمین کنند و از این جهت نگرانی وجود ندارد. وی با اشاره به واکسن‌هراسی و واکسن‌گریزی که در جامعه وجود دارد، گفت: بسیاری از افراد واکسن‌گریز کسانی بودند که سؤال داشتند و ما نتوانستیم آن‌ها را در بحث داشتن مسئولیت اجتماعی در قبال مردم اقناع کنیم؛ این در حالی است که برخی از همین افراد به طب سنتی استناد می‌کنند در حالی که همین متخصصان طب سنتی هم به ضرورت واکسن کرونا تأکید دارند.وی با اشاره به اینکه واکسیناسیون تنها راه نجات ما از این مصیبت است، ادامه داد: واکسیناسیون دز سوم و حتی چهارم خواهد آمد و افراد واجد شرایط باید این واکسن را تا زمانی که این بیماری از بین برود، ادامه دهند.