دیپلماسی عمومی از مسیر زیارت
بررسی دستاوردهای فرامنطقه‌ای زائرسرای آستان قدس رضوی در مرز میرجاوه

بیست و سومین زائرسرای بین‌راهی آستان قدس رضوی که اتفاقاً بزرگ‌ترین مجتمع هم هست، نه در اطراف مشهد افتتاح شد و نه در استان‌های همجوار خراسان رضوی که به میقات‌الرضا یا باب‌الرضا معروف‌اند؛

سیاست‌گذاری زیارت در بوته نقد
میزگرد اندیشکده مسئله روزنامه قدس با حضور 6 کارشناس حوزه زیارت

زیارت از کلان‌مفاهیم و موضوعاتی است که حیطه‌های مختلفی در کشور را درگیر خود و با آن‌ها ارتباط مستقیمی برقرار می‌کند. در شهرهای زیارتی از اقتصاد گرفته تا فرهنگ و موضوعات اجتماعی، همگی خود را به نوعی مدیون امر زیارت می‌دانند. زمانی که در این امر دقیق‌تر می‌شویم این موضوع به یک بخش و منطقه خلاصه نمی‌شود بلکه ابعاد کلان‌تر کشوری پیدا می‌کند. آن چیزی که امروزه بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم داشتن سیاست‌گذاری متناسب با نیازهای زیارت و از آن مهم‌تر اجرای میدانی و محسوس آن است. بدین منظور نشست «نقد سیاست‌گذاری‌های پیرامون زیارت» با حضور تعدادی از کارشناسان توسط «اندیشکده مسئله» در روزنامه قدس برگزار شد. در این نشست، مرتضی انفرادی؛ مدیر گروه فرهنگ و سیره رضوی بنیاد پژوهش‌های آستان قدس و محمدجواد استادی؛ کارشناس و کنشگر فرهنگی، محمد سهیلی؛ کارشناس طرح مطالعات کمی و کیفی زیارت و سیدمهدی سیدمحسنی باغسنگانی، کارشناس سیاست‌پژوهی زیارت و همچنین محمدرضا قائمی نیک، استاد دانشگاه رضوی و پژوهشگر حضور داشتند.در ادامه تفصیل این هم‌اندیشی را می‌خوانید.

سیاست‌گذاری زیارت در بوته نقد
میزگرد اندیشکده مسئله روزنامه قدس با حضور 6 کارشناس حوزه زیارت

زیارت از کلان‌مفاهیم و موضوعاتی است که حیطه‌های مختلفی در کشور را درگیر خود و با آن‌ها ارتباط مستقیمی برقرار می‌کند. در شهرهای زیارتی از اقتصاد گرفته تا فرهنگ و موضوعات اجتماعی، همگی خود را به نوعی مدیون امر زیارت می‌دانند. زمانی که در این امر دقیق‌تر می‌شویم این موضوع به یک بخش و منطقه خلاصه نمی‌شود بلکه ابعاد کلان‌تر کشوری پیدا می‌کند. آن چیزی که امروزه بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم داشتن سیاست‌گذاری متناسب با نیازهای زیارت و از آن مهم‌تر اجرای میدانی و محسوس آن است. بدین منظور نشست «نقد سیاست‌گذاری‌های پیرامون زیارت» با حضور تعدادی از کارشناسان توسط «اندیشکده مسئله» در روزنامه قدس برگزار شد. در این نشست، مرتضی انفرادی؛ مدیر گروه فرهنگ و سیره رضوی بنیاد پژوهش‌های آستان قدس و محمدجواد استادی؛ کارشناس و کنشگر فرهنگی، محمد سهیلی؛ کارشناس طرح مطالعات کمی و کیفی زیارت و سیدمهدی سیدمحسنی باغسنگانی، کارشناس سیاست‌پژوهی زیارت و همچنین محمدرضا قائمی نیک، استاد دانشگاه رضوی و پژوهشگر حضور داشتند.در ادامه تفصیل این هم‌اندیشی را می‌خوانید.