جنگ سرد دیپلماتیک
آمریکا 54 دیپلمات روس را اخراج می‌کند

تنش‌های سیاسی بین بلوک شرق و غرب ‌شدت تمام ادامه دارد. سفیر روسیه در آمریکا با اشاره به عدم حل مشکل روادید برای دیپلمات‌های روسی و بهبود نیافتن روابط دو کشور، گفت:54 دیپلمات روس خاک ایالات متحده را ترک خواهند کرد.

جنگ سرد دیپلماتیک
آمریکا 54 دیپلمات روس را اخراج می‌کند

تنش‌های سیاسی بین بلوک شرق و غرب ‌شدت تمام ادامه دارد. سفیر روسیه در آمریکا با اشاره به عدم حل مشکل روادید برای دیپلمات‌های روسی و بهبود نیافتن روابط دو کشور، گفت:54 دیپلمات روس خاک ایالات متحده را ترک خواهند کرد. به گزارش تسنیم، آناتولی آنتونوف تأکید کرد دولت آمریکا در حال بیرون راندن کارکنان نمایندگی‌های دیپلماتیک این کشور است.