«صمت» دمشق
قدس ابعاد سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت را در رأس هیئتی اقتصادی به سوریه بررسی می‌کند

سفر چندروزه وزیر صمت کشورمان به سوریه در حالی صورت می‌گیرد که کارشناسان اقتصادی بر نبود تناسب میان ابعاد روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور تأکید دارند و خواستار به‌کارگیری روابط سیاسی در مسیر توسعه اقتصادی کشور هستند. گرچه روابط سیاسی میان تهران و دمشق مطلوب عنوان می‌شود اما آمارها و میزان تبادلات تجاری، حاکی از سطح پایین مراودات اقتصادی است. مسئله‌ای که سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت نیز در مصاحبه‌اش به آن اشاره ‌کرده و گفته است: «هدف از سفر به سوریه، گسترش روابط اقتصادی در بخش‌های مختلف با سوریه است. نخستین نکته‌ای که ما بر آن متمرکز خواهیم شد متعادل کردن تراز تجاری دو کشور است؛ قطعاً سوریه با مشکلاتی جدی در زمینه اقتصادی مواجه است و شاید صادرات یک‌طرفه تصوری عملی نباشد بنابراین نکته کلیدی اینجاست که روابط اقتصادی متعادلی ایجاد کنیم که دو طرف از آن نفع ببرند».