روایت مجاهدت یک مادر آتش به اختیار
از تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب«تنها گریه کن»رونمایی شد

خانم اسلامی،‌ سوژه کتاب «تنها گریه نکن» را چطور پیدا کردید؟من خانم منتظری را نمی‌شناختم و در واقع ایشان به من معرفی شدند. اطلاعاتی از شخصیت و فعالیت‌هایی که ایشان داشتند را به من دادند و من از همان اطلاعات فهمیدم که این پرونده با دیگر پرونده‌ها فرق می‌کند، این پروژه کار سنگینی است و شکل پرداخت به آن خیلی مهم است.

تقریظ‌های رهبر ی دعوت عملی به کتاب‌خوانی است
محسن پرویز ازتأثیر اقدام‌های راهبردی در مسئله کتاب می‌گوید

کاهش شمارگان کتاب برای اقتصاد فرهنگ نگران‌کننده استپرویز در نشست تخصصی با موضوع «تبیین و تأثیر اقدامات راهبردی رهبر انقلاب در مسئله کتاب و کتاب‌خوانی» که از سوی انتشارات آستان قدس رضوی در فروشگاه مرکزی به‌نشر مشهد برگزار شد اظهار کرد: