دست از پا درازتر!
مدیر کل آژانس اتمی با چمدان خالی از ایران برمی‌گردد

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دومین بار از زمان روی کار آمدن رئیسی به تهران آمد تا رئیس‌جمهور را ببیند و البته فهرستی از خواسته‌های غیرفنی و سیاسی‌ای که از سوی آمریکا دیکته شده را پیگیری کند، اما به نظر می‌رسد به هیچ کدام از اهدافش نرسید.

صدای دیپلماسی منطقه‌ای در «اکو»
رئیس‌‎جمهور در اجلاس ترکمنستان تأکید کرد شبکه مواصلاتی منطقه دیر یا زود باید بازگشایی شود

نخستین سفر خارجی سیدابراهیم رئیسی برای شرکت در اجلاس شانگهای به تاجیکستان بود و دومین سفر او هم دیروز برای دیدار با سران عضو سازمان «اکو» در ترکمنستان انجام شد؛ سازمانی که در کنار «اوراسیا» و «شانگهای» یکی از سه پیمان اقتصادی منطقه‌ای مهم دیگری است که ایران در آن حضور دارد و اتفاقاً از این جهت که ایران یکی از پایه‌گذاران این سازمان اقتصادی است، شاید برای ما از دو پیمان دیگر مهم‌تر باشد.

صدای دیپلماسی منطقه‌ای در «اکو»
رئیس‌‎جمهور در اجلاس ترکمنستان تأکید کرد شبکه مواصلاتی منطقه دیر یا زود باید بازگشایی شود

نخستین سفر خارجی سیدابراهیم رئیسی برای شرکت در اجلاس شانگهای به تاجیکستان بود و دومین سفر او هم دیروز برای دیدار با سران عضو سازمان «اکو» در ترکمنستان انجام شد؛ سازمانی که در کنار «اوراسیا» و «شانگهای» یکی از سه پیمان اقتصادی منطقه‌ای مهم دیگری است که ایران در آن حضور دارد و اتفاقاً از این جهت که ایران یکی از پایه‌گذاران این سازمان اقتصادی است، شاید برای ما از دو پیمان دیگر مهم‌تر باشد.

ترافیک دیپلماتیک در تهران
ایران دیروز میزبان وزیر خارجه سوریه و مشاور امنیت ملی امارات بود

تهران دیروز میزبان دو مقام خارجی بود؛ نخست بن زاید آل نهیان مشاور امنیت ملی امارات به تهران آمد که با توجه به نگاه دولت جدید ایران در گسترش مراودات اقتصادی با امارات بسیار مهم ارزیابی می شود. در ادامه نیز فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه وارد کشورمان شد که به گفته او، این سفر نیز با محوریت روابط اقتصادی بین ایران و سوریه است.

ترافیک دیپلماتیک در تهران
ایران دیروز میزبان وزیر خارجه سوریه و مشاور امنیت ملی امارات بود

تهران دیروز میزبان دو مقام خارجی بود؛ نخست بن زاید آل نهیان مشاور امنیت ملی امارات به تهران آمد که با توجه به نگاه دولت جدید ایران در گسترش مراودات اقتصادی با امارات بسیار مهم ارزیابی می شود. در ادامه نیز فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه وارد کشورمان شد که به گفته او، این سفر نیز با محوریت روابط اقتصادی بین ایران و سوریه است.