راه‌اندازی خط تولید برند مشترک لوازم خانگی با پاکستان و قزاقستان

معاون وزیر صمت اظهار کرد:‌ در حوزه لوازم خانگی به دنبال همکاری و برند مشترک با قزاقستان و پاکستان هستیم و می‌توانیم از این ظرفیت برای تهاتر استفاده کنیم.