خشم شب پهپادی
رمزگشایی از انفجار شامگاه شنبه در نزدیکی سایت هسته‌ای نطنز

بار دیگر نطنز و بار دیگر انتشار خبری مبنی بر تحرکات ضد امنیتی در این منطقه. این بار اما منابع خبری رسمی به نقل از مقامات نظامی اعلام کردند اتفاق شامگاه شنبه در شهر بادرود حومه شرقی سایت هسته‌ای نطنز، تست سامانه‌های پدافندی در این منطقه بوده است. اما آیا این ادعا صحیح است؟ آیا می‌توان با استفاده از داده‌های موجود، این موضع را صحت‌سنجی کرد؟ موضوع این یادداشت در این باره است. اگر بنا بر ادعای مقامات رسمی، ماجرای شنبه شب نطنز یک تمرین پدافندی بوده باشد، نشانه‌های آن در حوزه‌های داده‌ای مختلفی یافت می‌شود. پیش از هر چیز، این گونه تمرین‌ها به طور معمول برای آزمایش نیروها به‌خصوص رزمندگان پدافند هوایی – به عنوان نخستین نیروی درگیر شونده با دشمن متخاصم - چه در نیروی پدافند هوایی ارتش و چه در نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با محوریت قرارگاه یکپارچه پدافند هوایی کشور انجام می‌شود و مسئله جدیدی نیست.

خشم شب پهپادی
رمزگشایی از انفجار شامگاه شنبه در نزدیکی سایت هسته‌ای نطنز

بار دیگر نطنز و بار دیگر انتشار خبری مبنی بر تحرکات ضد امنیتی در این منطقه. این بار اما منابع خبری رسمی به نقل از مقامات نظامی اعلام کردند اتفاق شامگاه شنبه در شهر بادرود حومه شرقی سایت هسته‌ای نطنز، تست سامانه‌های پدافندی در این منطقه بوده است. اما آیا این ادعا صحیح است؟ آیا می‌توان با استفاده از داده‌های موجود، این موضع را صحت‌سنجی کرد؟ موضوع این یادداشت در این باره است. اگر بنا بر ادعای مقامات رسمی، ماجرای شنبه شب نطنز یک تمرین پدافندی بوده باشد، نشانه‌های آن در حوزه‌های داده‌ای مختلفی یافت می‌شود. پیش از هر چیز، این گونه تمرین‌ها به طور معمول برای آزمایش نیروها به‌خصوص رزمندگان پدافند هوایی – به عنوان نخستین نیروی درگیر شونده با دشمن متخاصم - چه در نیروی پدافند هوایی ارتش و چه در نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با محوریت قرارگاه یکپارچه پدافند هوایی کشور انجام می‌شود و مسئله جدیدی نیست.