حاشیه و متن خبرنگاران از وین

رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی رئیس‌جمهور فرانسه گفت: به‎هیچ وجه نگران انجام تعهدات از جانب ایران نباشید؛ به شرط آنکه آمریکایی‌ها تحریم‌ها را بردارند و اروپایی‌ها هم به تعهدات خود عمل کنند. کسانی‎که نقض عهد کردند باید اعتماد طرف مقابل را جلب کنند. اعزام یک تیم جامع به وین بیانگر اراده جدی ایران است.